Odricanje odgovornosti

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti

Izveštaj sa akcije

Izveštaj sa akcije

Finansijski izveštaj 1

Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj 2

Finansijski izveštaj

Evidencioni karton

Obrazac 4
Evidencioni list člana sportskog udruženja – fizičkog lica

Plan akcija (za vodje)

Popunjava vođa puta pri prijavljivanju akcije i predaje načelniku za planinarske aktivnosti

Kategorizacija sportista

Kategorizacija sportista

Alpinistički karton

Alpinistički karton

Izveštaj sa akcije alpinista

Izveštaj sa akcije alpinista

Obrazac za prvenstvenu alpinističku smer

Obrazac za prvenstvenu alpinističku smer